• Teachmed - Szkolenia

  • Teachmed - Szkolenia

  • Teachmed - Szkolenia

  • Teachmed - Szkolenia

  • Teachmed - Szkolenia

  • Teachmed - Szkolenia

  • Teachmed - Szkolenia

  • Teachmed - Szkolenia

Informujemy, że prowadzone są rekrutacje uzupełniające na następujące szkolenia specjalizacyjne:

 

UWAGA !!!

Przystąpienie do wyżej wymienionych specjalizacji nie wymaga posiadania konta w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Rekrutacja odbywa się jedynie poprzez stronę internetową Organizatora prowadzącego szkolenia przez:

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

  • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
  • oryginałem/kserokopią zaświadczenia potwierdzającego przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza okresu minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat.

UWAGA !!!

W przypadku przesłania kopii dokumentów, podczas postepowania kwalifikacyjnego niezbędne będzie przedłożenie/okazanie do wglądu oryginałów przesłanych kopii dokumentów oraz oryginału dowodu osobistego.

Warunki korzystania z witryny

Informacja o plikach cookies! Informujemy, że strona korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies.

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED
ul. Katowicka 39C lok 9 (II piętro)
45-061 Opole
Tel: 77 546 17 49
Email: biuro@teachmed.edu.pl