Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację na kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek/pielęgniarzy


Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. rozpoczyna rekrutację, a tym samym zaprasza do wzięcia udziału w kursie kwalifikacyjnym „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek/pielęgniarzy, który realizowany będzie w okresie od 17 września 2016r. do 28 lutego 2017r. w Głuchołazach.

Postępowanie kwalifikacyjne oraz  zajęcia teoretyczne przeprowadzone będą w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach przy ul. Karłowicza 40. Szczegóły dotyczące kursu.

Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 20 kwietnia 2016r.

Na postępowanie kwalifikacyjne należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów do wglądu !!!

Szkolenia specjalizacyjne i kursy EDYCJA 2016 !!!

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. rozpoczyna rekrutacje na szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne oraz kursy specjalistyczne, których rozpoczęcie zaplanowano na jesień 2016r., realizowane w następujących miejscowościach:

Szczegółowe informacje dotyczące dziedzin w których realizowane będą szkolenia w poszczególnych miejscowościach, dostępne są po kliknięciu na link z wybraną lokalizacją realizacji szkolenia.
Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń

Rozpoczynamy rekrutację na kurs specjalistyczny

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. rozpoczyna rekrutację, a tym samym zaprasza do wzięcia udziału w kursie specjalistycznym Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych , który realizowany będzie w okresie od 23 kwietnia do 30 czerwca 2016r. w Głuchołazach.

Postępowanie kwalifikacyjne oraz  pierwsze zajęcia teoretyczne przeprowadzone zostaną w dniach 23 - 24 kwietnia 2016r. (sobota, niedziela) w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach przy ul. Karłowicza 40. Zajęcia praktyczne realizowane będą w okresie od 9 maja do 24 czerwca 2016r. w wyznaczonych placówkach stażowych na terenie województwa opolskiego.
Szczegóły dotyczące kursu.

Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

  • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
  • kserokopią obu stron dowodu osobistego.

Dokumenty można składać drogą elektroniczną, osobiście do biura organizatora, za pośrednictwem poczty lub fax-em w terminie do 20 kwietnia 2016r. Na postępowanie kwalifikacyjne należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów do wglądu !!!

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego dla położnych, dofinansowywane przez Ministerstwo Zdrowia z Funduszu Pracy, realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu, które rozpoczęło się w sierpniu 2015 roku.

Informujemy, że do rozdysponowania w ramach uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego pozostało 5 miejsc dofinansowanych ze środków publicznych oraz 15 miejsc poza limitem miejsc dofinansowanych. Dla osób zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w ramach miejsc dofinansowywanych udział w szkoleniach jest całkowicie BEZPŁATNY.

Dla osób nie zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w ramach miejsc dofinansowywanych, bądź nie posiadających uprawnień do skorzystania z dofinansowania, istnieje możliwość udziału w szkoleniach z pełną odpłatnością.

Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 8 października 2015r. (czwartek) o godz. 15.00  w Zespole Szkół nr 8 w Toruniu przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu.

Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

  • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
  • oryginałem zaświadczenia potwierdzającego przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza okresu minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
  • kserokopią obu stron dowodu osobistego.

można składać drogą elektroniczną, osobiście do biura organizatora, za pośrednictwem poczty lub fax-em w terminie do dnia 6 października 2015r.

W przypadku przesłania kopii dokumentów, na postępowanie kwalifikacyjne należy przynieść ze sobą do wglądu oryginały przesłanych dokumentów.

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. informuje, że posiada jeszcze pojedyncze wolne miejsca na szkoleniach specjalizacyjnych, które realizowane są „na starych zasadach”, w następujących dziedzinach:

UWAGA !!! - Liczba wolnych miejsc jest ograniczona – o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto Organizatora.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych specjalizacji, w tym ostateczne terminy zakończenia rekrutacji, zostały zamieszczone w plikach dostępnych po kliknięciu na linku dotyczącego wybranego szkolenia.

Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami:

  • kserokopią prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
  • oryginałem zaświadczenia potwierdzającego przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza okresu minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat,
  • kserokopią obu stron dowodu osobistego.

W przypadku kopii dokumentów, podczas postępowania kwalifikacyjnego konieczne będzie okazanie do wglądu oryginałów przesłanych kopii dokumentów.

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15